Herman de Bruin overleden

Op woensdag 4 juli is ons oud lid Herman de Bruin overleden. Een bescheiden man  die altijd het liefst op de achtergrond bleef. Hij is jaren contactpersoon geweest voor het onderhoud in ons bestuur . Ook daarna zorgde Herman, weliswaar zonder het te vermelden, dat de banen schoon waren. Op vrijdagmorgen was hij altijd als eerste op de baan om te kijken of alles in orde was voor de vrijdagmorgengroep. Kortom een echte vrijwilliger. Nadat Herman ziek werd, zagen wij pas wat Herman al jaren had gedaan.  Als Herman wat opknapte, kwam hij altijd even langs om een bakkie te doen. Helaas bleek zijn ziekte dusdanig ernstig dat er geen hoop meer was op genezing.  Namens onze tennisclub zeer bedankt voor je inzet en je bijdrage aan het verbeteren van onze accommodatie. We wensen Wil, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en de vrijdagmorgengroep