In memoriam Dick Boon

Wij ontvingen het bericht dat op 12 november ons lid van verdienste Dick Boon is overleden. Dick was jarenlang een actief en enthousiast lid van onze tennisvereniging. Daarnaast vervulde hij voor TVA diverse van belang zijnde functies, o.a. als lid van de TC.

Een typisch stelling van Dick was: “Als je het hier niet kan, (langs de kant) dan kan je het daar (op de baan) ook niet !

De laatste jaren wist hij zo af en toe bij activiteiten zoals het Open toernooi ons park nog te vinden, wij zullen zijn aanwezigheid missen.

Wij wensen Annie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur TVA