Algemene Ledenvergadering op 28 september 2021

Beste TVA-leden,
Het bestuur van Tennisvereniging Arkel (TVA) nodigt hierbij alle leden uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 september 2021 in ons clubgebouw.
De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

In de bijlagen treft u de volgende documenten aan:

-Agenda
-Notulen extra ALV d.d. 15-07-2020
-Jaarverslag 2020

Deze documenten worden ook op onze site geplaatst.
Financiële documenten zijn op genoemde vergadering aanwezig en worden niet op de
site geplaatst.

Graag tot 28 september !!

Bestuur TVA

Bijlagen: