Extra ALV op 4 juli 2022

Beste leden,

Hierbij de uitnodiging voor de extra ALV. Ook bijgaand de agenda en notulen van de ALV d.d. 23-05-2022.
Door (privé)omstandigheden is het ons als bestuur helaas niet gelukt om binnen de gestelde termijn de extra ALV te houden. Hiervoor onze excuses. Wij hopen dat onze leden die zullen aanvaarden.
De definitieve Statuten en HR volgen  spoedig.
Bert Sterk Voorzitter
Klik op onderstaande links om de documenten te lezen