Nieuwsbrief maart 2018

Aan alle leden van TVA,                                   
Beste leden,Hierbij de nieuwsbrief van de maand maart.

Wat is er te melden? Een tweetal zaken staan de komende tijd te gebeuren.

De eerste is de ALGEMENE LEDENVERGADERING die op dinsdag 3 april is vastgesteld om 20.00 uur in ons clubhuis. Komt allen! Hoe meer leden hoe meer DEMOCRATIE. Er staat ons de komende tijd wat te wachten. Er wordt een plan gelanceerd om TVA groener te maken en dat vraagt om lange-termijn-beleid.

Het tweede dat ik graag hier vermeld is de RABOBANKCLUBACTIE. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.De leden van de Rabobank mogen elk jaar hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen en zo              € 100.000,- verdelen. De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.Wanneer u klant bent en LID van de rabobank, dit moet u zelf separaat regelen als u nog nooit lid bent geworden in het verleden, krijgt u een stemkaart thuis gestuurd met een code. Hiermee kunt u 3 stemmen uitbrengen waarvan wij hopen dat u er 1 of 2(max.) aan de TVA gaat geven en de 3de aan een ander goed doel.

Wij waarderen uw steun. Bedankt.

Namens het complete bestuur, Ferry