Update Corona nieuws TVA

 

 

 

 

 

Arkel, 2 april 2020

Beste tennisleden TVA,

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat betekenen de diverse maatregelen o.a. voor onze vereniging?

Algemene Ledenvergadering en renovatie banen

Op 9 maart jl. hielden wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV). In deze vergadering werd het besluit om de banen te renoveren uitgesteld. Een nieuwe ALV zou binnen enkele weken volgen om dit punt in stemming te brengen. Deze hebben wij gelet op de omstandigheden nog niet kunnen plannen. Zodra het weer mogelijk is om met leden bijeen te komen wordt een nieuwe ALV aangekondigd.

Sluitingsavond Winterdubbelcompetitie

De gezellige sluitingsavond in maart kon helaas geen doorgang vinden. We zullen met de organisatoren overleggen of we deze op een later, gepast moment, kunnen inhalen.

4-Dorpentoernooi

Vorig jaar is het 4-dorpentoernooi opnieuw van start gegaan. Dit jaar zou TVA dit toernooi organiseren van 24 t/m 29 maart. Ook dit toernooi hebben wij in overleg met de overige verenigingen moeten annuleren.  Of, op welke wijze en wanneer dit opnieuw wordt georganiseerd hoort u nog.

Voorjaarscompetitie

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie  blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De KNLTB en uiteraard ook wij houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Herfstcompetitie en Open Toernooi

Beide evenementen beginnen normaal gesproken in september. Ons Open Toernooi begint meestal medio september. Voorlopig houden wij dit aan.

 

 

Kosten en baten

Voor TVA hebben de maatregelen, net zoals voor alle verenigingen, sportieve en financiële gevolgen. Geen onderlinge partijtjes door groepen in de ochtend, middag en op avonden. De inkomsten uit onze kantine zijn weggevallen. Dit betekent dat een deel van onze verenigingsinkomsten wegvalt. Hier kunnen wij met z’n allen natuurlijk niets aan doen. Ook het bestuur niet. Als bestuur zullen wij elk middel aangrijpen om de kosten te minimaliseren en eventueel van regelingen gebruik maken die de overheid biedt.

Huisvestingskosten, premies voor verzekeringen, uitgaven voor onderhoud etc. blijven echter gewoon voor ons doorgaan.

Wij gaan ervan uit dat de leden van TVA ons blijven steunen en dat zij ons helpen om door deze zeer vervelende tijd te komen.

TVA is ervoor en van de leden!

Probeer positief en vooral gezond te blijven!

 

Namens bestuur TVA

Bert Sterk, Voorzitter