Opstarten tennislessen en vrij tennissen op onze accommodatie

Stappenplan fase 1 (opstart eerste week) TVA
( vanaf 4 mei)
Om verenigingen zo goed mogelijk weer in het zadel te helpen met het organiseren van tennislessen en vrij tennissen voor jeugd tot en met 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar, is door de KNLTB een stappenplan opgesteld.
Het stappenplan geldt ook voor TVA als handvat om zo gestructureerd mogelijk, onder strikte voorwaarden, weer aan de slag te gaan.
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van deze noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. TVA organiseert en begeleidt en heeft tijdens de coronacrisis verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft uiteraard de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.
Accommodatie / Clubgebouw
– Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak.
– De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen zichtbaar op ramen en deuren van het clubgebouw en andere plaatsen op het park.
• Hygiëne maatregelen zijn getroffen.
o Desinfecterende handgel, zeep en papieren handdoekjes bij het toilet en onder de overkapping.
– Routing op het park is duidelijk aangegeven, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie
– Tennisbanen 1 en 2 zijn voor kinderen tot en met 12 jaar.
– Tennisbaan 3 is voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar.
– Het toilet in het clubgebouw is alleen open voor noodgevallen. De kantine en het terras zijn gesloten.
– Objecten die worden aangeraakt door spelers zoals deurklinken, wc’s en wastafels of kranen worden na ieder gebruik gereinigd.
– Tijdens de vrij tennis bloktijden is de tennismuur open. Hier mag met maximaal 2 personen tegelijk worden gespeeld (jeugd t/m 12 jaar) en maximaal 1 persoon van de jeugd 13 t/m18 jaar.
– Voor lessen zijn de betreffende banen op de lesdagen geblokt.
– Voor vrij tennissen zijn tijdsblokken vastgesteld (zie onder Sporters en Ouders).
– Buiten deze tijdsblokken is het park gesloten. Om te kunnen tennissen moet een baan worden gereserveerd bij de coronaverantwoordelijke (coördinator).
– Tijdens het vrij tennissen is altijd één toezichthouder aanwezig.
– De toezichthouder opent en sluit de accommodatie. De toegangspoort is tijdelijk voorzien van een hangslot.
– Op de accommodatie moet de 1,5 meter onderlinge afstand in acht worden genomen.
Trainingen
– Met de leraar zijn afspraken gemaakt.
– De trainingen beginnen weer vanaf 4 mei.
– Banen 1 en 2 voor trainingen jeugd tot en met 12 jaar.
– Baan 3 voor trainingen jeugd 13 tot en met 18 jaar.
– De leraar is tijdens de trainingen tevens toezichthouder.
– Tussen de lessen wordt 5 minuten vrijgehouden, zodat kinderen elkaar zo min mogelijk tegenkomen.
Sporters en Ouders
TVA werkt aan een gefaseerde en verantwoorde openstelling van het tennispark, waarbij veiligheid voorop staat voor de sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen worden er in de eerste fase een aantal maatregelen gehanteerd, waarmee de jeugdleden op een zo veilig mogelijke manier weer kunnen gaan tennissen. De week van 4 mei, waarin de lessen weer van start gaan, wordt gebruikt om te kijken of alle maatregelen afdoende zijn en of er misschien een aantal maatregelen moeten worden bijgesteld of worden uitgebreid.
Vrij tennissen voor de jeugd is daarom mogelijk vanaf 11 mei en binnen de openingstijden van het tennispark.
– Vrij tennissen is mogelijk op: Woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Buiten deze tijdsblokken en de lessen is het tennispark gesloten.
Baan 1 en 2 jeugd t/m 12 jaar.
Baan 3 jeugd van 13 t/m 18 jaar.
– Om vrij te kunnen tennissen moet vooraf afstemming plaatsvinden met de coronaverantwoordelijke.
– Er mag geen gebruik worden gemaakt van de scoreborden.
– Wisselingen van baanhelft met de klok mee.
– Graag niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit op de sportlocatie komen en na afloop van de sportactiviteit direct weer vertrekken.
– De kantine, kleedkamers, toiletten en het terras zijn gesloten.
– Ouders informeren hun kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorgen dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding en/of bestuursleden volgen.
– Als ondersteuning echt noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol moet worden nageleefd.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
TVA Coronaverantwoordelijke: Krijn Kooijman 0652481632

Bijlagen