Update Coronavirus tennissen

Stappenplan fase 2 (vanaf 11 mei) TVA 

Beste Leden,

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven (zie voor meer ook laatste verenigingsmail)
De door de KNLTB opgestelde specifieke richtlijnen voor tennis blijven van kracht. Het is belangrijk dat we gecontroleerd de tennisactiviteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan de nieuwe tennissituatie in de anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.
Op de baan
Het advies in deze fase tot 1 juni is om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder blijft verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.
Aan de slag
Mede door de inzet van veel vrijwilligers hebben al veel verenigingen en leraren de afgelopen week laten zien dat tennis in de anderhalvemetersamenleving goed uit te voeren is.
De KNLTB adviseert alle verenigingen en leraren om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Met het stappenplan kunnen we aan de slag om sporten op onze vereniging voor iedereen weer mogelijk te maken.
Het algemeen protocol, de sport specifieke richtlijnen, stappenplannen, promotiematerialen en veel gestelde vragen zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox. Dé plek voor verenigingen en leraren met alle informatie voor het opstarten van tennisactiviteiten in deze coronatijd.
Doelgroepen FASE 2
Fase 2 geldt vanaf 11 mei tot niet eerder dan 1 juni en bestaat uit de volgende doelgroepen:
Jeugd tot en met 12 jaar :
Trainen – trainer aanwezig, geen maximale groepsgrootte
Vrij spelen – toezichthouder aanwezig, geen maximaal aantal spelers per baan, geen 1,5 m afstand
Baan – 1 en 2
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar :
Trainen – trainer aanwezig, geen maximale groepsgrootte
Vrij spelen – toezichthouder aanwezig, maximaal 4 spelers per baan, 1,5 m afstand
Baan – 3
Volwassenen:
Trainen – trainer aanwezig, maximaal 4 spelers per baan,
Vrij spelen – maximaal 2 spelers per baan, 1,5 m afstand
Baan – 1, 2 en 3
(Vanaf 1 juni opschaling als de situatie op de vereniging onder controle is en blijft. Max 4 spelers per baan).
Aanvullende richtlijnen:
• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet en bediening baanverlichting.
De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
• Iedereen moet vanuit huis, per mail * of per telefoon *, een baan reserveren, zodat het op het park niet te druk
wordt en onnodige vervoersbewegingen uitblijven.
• Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training
hebben.
• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
• Geef geen high fives.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
Vrij tennissen voor jeugd is mogelijk op:
Woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Baan 1 en 2 jeugd t/m 12 jaar.
Baan 3 jeugd van 13 t/m 18 jaar.
TVA Coronaverantwoordelijke: Krijn Kooijman  0652481632
(ook voor reserveren baan)                                 krijn.kooijman@hetnet.nl
Vriendelijke groeten,
Het bestuur