nieuwbrief Bas-Ta

Beste leden,
In deze mail vinden jullie de link naar de nieuwsbrief van Bas Tennis Academy, zoals jullie waarschijnlijk weten verzorgen zij de trainingen op ons park.
In deze nieuwsbrief o.a. dat Bastiaan de Paauw instroomtrainer is voor de KNLTB, instroomtrainingen KNLTB voor de jeugd tot en met 10 jaar, Funkamp XL (jeugd), Tentenkamp Bassie Dongen “Bassie gaat kamperen” (jeugd) en de eerste toernooien voor de volwassenen die weer van start gaan v.a. juli (met een inschrijflink voor de toernooien)! 
 
Alvast veel leesplezier en hopelijk zien we jullie op één van de evenementen die gepland staan voor de komende tijd.

Update Coronavirus tennissen

Stappenplan fase 2 (vanaf 11 mei) TVA 

Beste Leden,

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven (zie voor meer ook laatste verenigingsmail)
De door de KNLTB opgestelde specifieke richtlijnen voor tennis blijven van kracht. Het is belangrijk dat we gecontroleerd de tennisactiviteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan de nieuwe tennissituatie in de anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.
Op de baan
Het advies in deze fase tot 1 juni is om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder blijft verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.
Aan de slag
Mede door de inzet van veel vrijwilligers hebben al veel verenigingen en leraren de afgelopen week laten zien dat tennis in de anderhalvemetersamenleving goed uit te voeren is.
De KNLTB adviseert alle verenigingen en leraren om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Met het stappenplan kunnen we aan de slag om sporten op onze vereniging voor iedereen weer mogelijk te maken.
Het algemeen protocol, de sport specifieke richtlijnen, stappenplannen, promotiematerialen en veel gestelde vragen zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox. Dé plek voor verenigingen en leraren met alle informatie voor het opstarten van tennisactiviteiten in deze coronatijd.
Doelgroepen FASE 2
Fase 2 geldt vanaf 11 mei tot niet eerder dan 1 juni en bestaat uit de volgende doelgroepen:
Jeugd tot en met 12 jaar :
Trainen – trainer aanwezig, geen maximale groepsgrootte
Vrij spelen – toezichthouder aanwezig, geen maximaal aantal spelers per baan, geen 1,5 m afstand
Baan – 1 en 2
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar :
Trainen – trainer aanwezig, geen maximale groepsgrootte
Vrij spelen – toezichthouder aanwezig, maximaal 4 spelers per baan, 1,5 m afstand
Baan – 3
Volwassenen:
Trainen – trainer aanwezig, maximaal 4 spelers per baan,
Vrij spelen – maximaal 2 spelers per baan, 1,5 m afstand
Baan – 1, 2 en 3
(Vanaf 1 juni opschaling als de situatie op de vereniging onder controle is en blijft. Max 4 spelers per baan).
Aanvullende richtlijnen:
• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet en bediening baanverlichting.
De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
• Iedereen moet vanuit huis, per mail * of per telefoon *, een baan reserveren, zodat het op het park niet te druk
wordt en onnodige vervoersbewegingen uitblijven.
• Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training
hebben.
• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
• Geef geen high fives.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
Vrij tennissen voor jeugd is mogelijk op:
Woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Baan 1 en 2 jeugd t/m 12 jaar.
Baan 3 jeugd van 13 t/m 18 jaar.
TVA Coronaverantwoordelijke: Krijn Kooijman  0652481632
(ook voor reserveren baan)                                 krijn.kooijman@hetnet.nl
Vriendelijke groeten,
Het bestuur

Opstarten tennislessen en vrij tennissen op onze accommodatie

Stappenplan fase 1 (opstart eerste week) TVA
( vanaf 4 mei)
Om verenigingen zo goed mogelijk weer in het zadel te helpen met het organiseren van tennislessen en vrij tennissen voor jeugd tot en met 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar, is door de KNLTB een stappenplan opgesteld.
Het stappenplan geldt ook voor TVA als handvat om zo gestructureerd mogelijk, onder strikte voorwaarden, weer aan de slag te gaan.
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van deze noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. TVA organiseert en begeleidt en heeft tijdens de coronacrisis verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft uiteraard de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.
Accommodatie / Clubgebouw
– Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak.
– De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen zichtbaar op ramen en deuren van het clubgebouw en andere plaatsen op het park.
• Hygiëne maatregelen zijn getroffen.
o Desinfecterende handgel, zeep en papieren handdoekjes bij het toilet en onder de overkapping.
– Routing op het park is duidelijk aangegeven, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie
– Tennisbanen 1 en 2 zijn voor kinderen tot en met 12 jaar.
– Tennisbaan 3 is voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar.
– Het toilet in het clubgebouw is alleen open voor noodgevallen. De kantine en het terras zijn gesloten.
– Objecten die worden aangeraakt door spelers zoals deurklinken, wc’s en wastafels of kranen worden na ieder gebruik gereinigd.
– Tijdens de vrij tennis bloktijden is de tennismuur open. Hier mag met maximaal 2 personen tegelijk worden gespeeld (jeugd t/m 12 jaar) en maximaal 1 persoon van de jeugd 13 t/m18 jaar.
– Voor lessen zijn de betreffende banen op de lesdagen geblokt.
– Voor vrij tennissen zijn tijdsblokken vastgesteld (zie onder Sporters en Ouders).
– Buiten deze tijdsblokken is het park gesloten. Om te kunnen tennissen moet een baan worden gereserveerd bij de coronaverantwoordelijke (coördinator).
– Tijdens het vrij tennissen is altijd één toezichthouder aanwezig.
– De toezichthouder opent en sluit de accommodatie. De toegangspoort is tijdelijk voorzien van een hangslot.
– Op de accommodatie moet de 1,5 meter onderlinge afstand in acht worden genomen.
Trainingen
– Met de leraar zijn afspraken gemaakt.
– De trainingen beginnen weer vanaf 4 mei.
– Banen 1 en 2 voor trainingen jeugd tot en met 12 jaar.
– Baan 3 voor trainingen jeugd 13 tot en met 18 jaar.
– De leraar is tijdens de trainingen tevens toezichthouder.
– Tussen de lessen wordt 5 minuten vrijgehouden, zodat kinderen elkaar zo min mogelijk tegenkomen.
Sporters en Ouders
TVA werkt aan een gefaseerde en verantwoorde openstelling van het tennispark, waarbij veiligheid voorop staat voor de sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen worden er in de eerste fase een aantal maatregelen gehanteerd, waarmee de jeugdleden op een zo veilig mogelijke manier weer kunnen gaan tennissen. De week van 4 mei, waarin de lessen weer van start gaan, wordt gebruikt om te kijken of alle maatregelen afdoende zijn en of er misschien een aantal maatregelen moeten worden bijgesteld of worden uitgebreid.
Vrij tennissen voor de jeugd is daarom mogelijk vanaf 11 mei en binnen de openingstijden van het tennispark.
– Vrij tennissen is mogelijk op: Woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur
Buiten deze tijdsblokken en de lessen is het tennispark gesloten.
Baan 1 en 2 jeugd t/m 12 jaar.
Baan 3 jeugd van 13 t/m 18 jaar.
– Om vrij te kunnen tennissen moet vooraf afstemming plaatsvinden met de coronaverantwoordelijke.
– Er mag geen gebruik worden gemaakt van de scoreborden.
– Wisselingen van baanhelft met de klok mee.
– Graag niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit op de sportlocatie komen en na afloop van de sportactiviteit direct weer vertrekken.
– De kantine, kleedkamers, toiletten en het terras zijn gesloten.
– Ouders informeren hun kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorgen dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding en/of bestuursleden volgen.
– Als ondersteuning echt noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol moet worden nageleefd.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
TVA Coronaverantwoordelijke: Krijn Kooijman 0652481632

Bijlagen

Update tennis op onze accommodatie n.a.v. Corona

Beste leden,
Hierbij een tweetal documenten die het laatste nieuws geven over tennis op onze accommodatie
Sporten voor leden tot 18 jaar zal vanaf 29 april as. weer mogelijk zijn. Hier zullen wel voorwaarden aan verbonden zijn en worden.
De KNLTB stuurt zo snel mogelijk instructies naar verenigingen.
Zodra deze bekend zijn zullen wij deze gelijk aan de leden mededelen.
Blijf gezond en nog even geduld; de eerste stapjes zijn gezet,
Als je onderstaande documenten aanvinkt kun je alles lezen,
Met vriendelijke groeten,
Voorzitter Bert Sterk